Derba Basketball | voor ambitie en plezier !

VEILIG SPORTKLIMAAT

ONGEWENST GEDRAG
Iedereen die sport moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Helaas komen ongewenste omgangsvormen soms toch voor. De meest bekende vorm is seksuele intimidatie. Hierbij kan het gaan om een schuine mop, een opmerking over iemands lichaam, een arm om de schouder of een klopje op de bil. Als degene die het ondergaat dit niet leuk vindt (ongewenst), moet het ophouden. Andere vormen van seksuele intimidatie zijn altijd ongewenst. Bijvoorbeeld mensen begluren in de kleedkamer of douche, aanranding en verkrachting. Dit moet niet alleen ophouden, maar er moet ook tegen de pleger worden opgetreden. Ook pesten, discriminatie, agressie en geweld zijn ongewenste omgangsvormen. Het maakt dat mensen zich onveilig voelen. Daarom moet hier niet alleen tegen worden opgetreden, maar ook worden voorkomen.
VERTROUWENSCONTACTPERSOON

Wanneer je te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen roept dit veel emoties, vragen en dilemma’s op. Ook als je niet zelf het slachtoffer bent, maar het ziet gebeuren. Het is dan belangrijk te weten dat je in zo’n situatie bij een vertrouwenscontactpersoon terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies. Of gewoon voor een luisterend oor.
Derba heeft (nog) geen eigen vertrouwenscontactpersoon. Maar je kunt voor alles wat er binnen of rondom de vereniging Derba gebeurt altijd contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van de Nederlandse Basketball Bond (de NBB). En dat is misschien ook wel prettiger. Uiteraard wordt alles vertrouwelijk behandeld en gebeurt er niets wat je niet weet.
Je kunt bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP) terecht voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag zoals: pesten, buitensluiten, vernederen, bang maken, discriminatie, agressie en beschuldigingen.

Voel je je machteloos, onzeker, bang, boos of vernederd neem dan contact op met de VCP. Wil je graag je verhaal bij iemand kwijt over iets waar je tegenaan loopt of twijfels over hebt, dan kan dat natuurlijk ook. De VCP kijkt dan samen met jou hoe verder.
De gesprekken zijn vertrouwelijk. Wel moet elk incident geanonimiseerd bij het bestuur van Derba worden gemeld, omdat die de verantwoordelijkheid draagt voor alles wat er binnen en rondom de vereniging gebeurt. De VCP informeert en adviseert over mogelijke vervolgstappen en instanties waartoe je je kunt wenden voor vervolgstappen: doorverwijzen naar vertrouwenspersoon van het NOC*NSF, een klacht- of tuchtcommissie van de bond, politie of huisarts.
Neem gerust contact op voor nadere informatie of een gesprek. Wanneer je een vraag, probleem of klacht hebt over ongewenste omgangsvormen, aarzel dan niet en neem contact op.

Wil je misschien zelf vertrouwenscontactpersoon worden van Derba? Informeer dan eens naar de mogelijkheden bij het bestuur van Derba. Of kijk op de website van de Nederlandse Basketball Bond voor meer informatie. Om VCP te kunnen worden is het belangrijk dat je een cursus via NOC*NSF volgt. Ook is het van belang afspraken te maken tussen bestuur en VCP over de uitvoering van de functie en het protocol sociaal veilige sportomgeving.