Derba Basketball | voor ambitie en plezier !

OVER ONS

DERBA. SINDS 1969

Basketballvereniging Derba is opgericht in 1969. Er was toen nog niet eens een sporthal en werd er buiten getraind en gespeeld. De naam is heel simpel bedacht: DE Rijp Basketbal. Derba heeft op dit moment jongens- en meisjesteams die spelen in Rayon Noord-Holland . De thuisbasis is Sporthal De Oosterven. Hier spelen we alle wedstrijden en trainen we.

STEUN DE VERENIGING

Als je zelf lid wordt of een kind van jou wordt lid, dan overleggen we graag wat je voor Derba kunt en wilt doen. Neem jezelf contact op? Ook als je mensen of bedrijven kent die geschikt zouden zijn als sponsor of donateur, horen we dat graag

EERST PROEVEN?

Natuurlijk is het mogelijk om eerst trainingen te bezoeken voordat je definitief lid van Derba wordt. Je mag gerust een aantal keer gratis meetrainen in een groep. Vind je het leuk en wil je lid worden? Dan kun je je aanmelden met het inschrijfformulier dat verkrijgbaar is bij de ledenadministratie of dat je op onze website kunt downloaden.

BASKETBALLEN, FLUITEN, TAFELEN

Als lid van Derba zul je ook enkele werkzaamheden moeten verrichten zoals wedstrijden fluiten (vanaf 14 jaar), de klok en het scorebord bedienen (vanaf 14 jaar) en de wedstrijdsheets invullen. Uiteraard leren we je hoe je dat moet doen. Ook ouders van jeugdleden vragen we hun medewerking bij thuiswedstrijden, het vervoer naar uitwedstrijden, het wassen van de tenues en bij bijzondere activiteiten als toernooien en clinics. Derba kan niet bestaan zonder de hulp van een grote groep vrijwilligers.

TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN
De trainingen beginnen meestal eind augustus, afhankelijk van de schoolvakantie, en lopen tot eind april. Je krijgt de trainingstijden ruim voor aanvang van het nieuwe seizoen per e-mail toegestuurd en ook op de website is alle informatie te vinden. Het wedstrijdseizoen begint half september en loopt tot eind april. In de kerstvakantie trainen we doorgaans niet en spelen we geen wedstrijden. In de andere vakanties gaan de trainingen gewoon door, tenzij anders aangegeven wordt. Houd contact met geblesseerde teamgenoten. Ben je zelf geblesseerd? Probeer dan toch zo veel mogelijk de wedstrijden en soms een training bij te wonen Laat de zaal altijd netjes achter. Ligt er nog een bal? Ruim hem zelf op. Vraag in de kantine naar de sleutel van de ballenkast
HUISHOUDELIJK REGLEMENT – SAMENVATTING

✦ Leden dienen gehoor te geven aan opdrachten of verzoeken van een bestuurslid
✦ Leden kunnen opgesteld worden als scheidsrechter (vanaf 14 jaar) en/of jurylid (vanaf 14 jaar). Je naam vind je op het wedstrijdprogramma. Bij niet opkomen riskeer je een boete of uitsluiting van je eigen wedstrijd. Je moet zelf voor een vervanger zorgen. Dus niet op het laatst opbellen dat je niet kunt!
✦ Leden vanaf 14 jaar zijn verplicht een scheidsrechtercursus in de laagste categorie te volgen. We kunnen ook ouders hiervoor vragen.
✦ De vereniging is niet aansprakelijk ten opzichte van haar leden, noch ten opzichte van derden voor verlies van eigendom, toegebrachte schade of nadelige gevolgen opgelopen in verband met of tijdens de sportbeoefening. Voor alle leden (spelend en niet-spelend) hebben wij bij de NBB (Nederlandse Basketball Bond) een verzekering afgesloten
✦ Het contributiebedrag is voor het gehele seizoen, maar voldoe je in 3 termijnen (oktober, januari en maart) indien je een machtiging voor automatische incasso hebt afgegeven. Geef je geen machtiging af, dan dien je de contributie in één keer te betalen, aan het begin van het seizoen.
✦ Bij tussentijdse opzeggingen gedurende het lopende seizoen blijft het gehele contributiebedrag opeisbaar.
✦ Geef wijziging van je adres en/of telefoonnummer en/of e-mail adres tijdig door aan de ledenadministratie
✦ Boetenota’s van de bond berekenen we bij aangetoonde schuld van een persoon of team door aan de persoon of het team dat de boete heeft veroorzaakt. Veel boetes komen door slordigheden bij het invullen van het wedstrijdsheet (door een coach, ouder of speler). Wees dus zorgvuldig. Zonde van het geld!
✦ Het bestuur kan maatregelen nemen bij overtreding van het huishoudelijk reglement. Dit geldt niet alleen voor de basketballers, maar ook bij gebleken onwil van de ouders/verzorgers van de jeugdleden. Mogelijke maatregelen zijn boetes, wedstrijduitsluiting, vervangende taken, schorsing en zelfs royement (ook bij wanbetaling)

GEDRAG VOOR, TIJDENS EN NA DE WEDSTRIJD OF TRAINING

✦ Meld je minstens 2 dagen van tevoren af bij de coach als je niet kunt spelen of traainen (tenzij je op het laatst ziek wordt of geblesseerd raakt)
✦ Zorg dat je clubtenue schoon en gewassen is (wasschema via teamouder)
✦ Zorg dat je minimaal 30 minuten voor de wedstrijd aanwezig bent en 10 minuten voor de training
✦ Betreed het speelveld niet met straatschoenen
✦ Draag geen sieraden onder het sporten
✦ Ben je het eerst spelende team? Help met het opzetten van de jurytafel, hang de basket op de goede hoogte. Ben je het laatst spelend team? Help de zaal opruimen.
✦ Geef een hand aan de tegenstanders en de scheidsrechters voor én na de wedstrijd
✦ Maak geen discriminerende opmerkingen tegen tegenstanders, eigen spelers en het publiek
✦ Maak geen obscene gebaren
✦ Speel als een team. Samen aanvallen en samen verdedigen. Zit je op bank? Blijf betrokken.
✦ Mobieltjes blijven in de tas
✦ Als je moe bent, vraag je een wissel. Maar nooit naar voren rennen en terug sjokken
✦ Accepteer je wissel(s). De coach heeft er vast een goede reden voor
✦ Bij een time-out ga je direct naar de bank en luister je naar de coach. Een time-out duurt maar 1 minuut!
✦ Houd rekening met de scheidsrechters; accepteer en respecteer hun beslissingen. Scheidsrechters fluiten voor jouw en hun eigen plezier. Fouten maken we allemaal. Als je zelf fluit ontdek je dat snel genoeg
✦ Bedank de tafeljury na afloop van de wedstrijd

Wat kan er gebeuren bij (dreigende) misdragingen tijdens de wedstrijd?

✦ de coach haalt je uit het veld
✦ de scheidsrechter geeft je een technische fout
✦ de scheidsrechter geeft een je diskwalificerende fout. Je mag niet meer meedoen en de bond kan je voor meer wedstrijden schorsen