Derba Basketball | voor ambitie en plezier !

BESTUUR & COMMISSIES

VOORZITTER​

Frank Nibbering
bestuur@derba.nl
0299-684852

PENNINGMEESTER

Hans Barnhoorn
penningmeester@derba.nl
06-22574237
Rekening NL65RABO0133584666
t.n.v. Basketballvereniging Derba

SECRETARIS & LEDENADMINISTRATIE

Charlotte Kuijper
ledenadministratie@derba.nl

ALGEMEEN LID

Eric Blom

TECHNISCHE COMMISSIE
Charlotte Kuijper
Hans Barnhoorn
Robert Stam
Eric Blom
BASKETBALLSCHOOL

Gerard Challa
Frank Nibbering

SCHEIDSRECHTERSZAKEN

Iwan Donders

WEDSTRIJDSECRETARIAAT & SOCIAL MEDIA

Klaas Jan Bos

PR & SPONSORING

Gerard Challa