Derba Basketball | voor ambitie en plezier !

BESTUUR & COMMISSIES

VOORZITTER​

Frank Nibbering
bestuur@derba.nl
0299-684852

PENNINGMEESTER

Hans Barnhoorn
penningmeester@derba.nl
06-22574237
Rekening NL65RABO0133584666
t.n.v. Basketballvereniging Derba

SECRETARIS & LEDENADMINISTRATIE
ALGEMEEN LID

Eric Blom

TECHNISCHE COMMISSIE
Hans Barnhoorn
Bart Weggelaar
Eric Blom
Saskia van Vuure
Tessa van Lunteren
BASKETBALLSCHOOL

Isa Gort
Frank Nibbering

SCHEIDSRECHTERSZAKEN

Stefan Grossouw

WEDSTRIJDSECRETARIAAT & SOCIAL MEDIA

Klaas Jan Bos

PR & SPONSORING

Gerard Challa